Vi vill ha hela mötesplatsen för äldre kvar på Tor

Sedan det blev känt att majoriteten planerade att lägga ner mötesplatsen på seniorboendet Tor och flytta den till stadshuset har protesterna hos de äldre varit stora. På gårdagens kommunstyrelse yrkade C, S och MP att mötesplatsen skulle finnas kvar i sin helhet på Tor men M, LP, L och KD beslutade endast om finansiering för att en mindre del av mötesplatsen ska finnas kvar.

Mötesplatser för äldre är viktigt för äldres hälsa och välmående. Att träffa andra under välordnade och inspirerande aktiviteter motverkar både ensamhet och ohälsa. Mötesplatser ska vara tillgängliga och ligga där äldre bor så att många har möjlighet att delta. De ska också anpassas efter olika behov. Därför är det bra att det tillkommer fler mötesplatser med ett bra innehåll.

Mötesplats centrum är en populär mötesplats för de äldre på Lidingö där även många är ideellt engagerade. Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S) och Patrik Sandström (MP) säger:

”Vi vill därför att den ska fortsätta fungera i sin helhet på seniorboendet Tor. Vi anser det fel att lägga ner en väl fungerande och populär mötesplats där många ideella krafter är engagerade för att starta en ny i stadshuset. Det finns stora fördelar att mötesplatsen finns i direkt anslutning till seniorboendet Tor då det ökar möjligheten för deltagande för boende med svårigheter att förflytta sig. De medel som majoriteten skjuter till räcker inte för att ha den verksamhets som behövs på Tor.”

Dessutom anser partierna att det är fel ordning att kommunstyrelsen beslutar om hur mötesplatserna för äldre organiseras eftersom det är omsorgs- och socialnämnden som ansvarar för mötesplatserna. Omsorgs- och socialnämnden är den nämnd som har kompetensen om hur mötesplatserna bäst organiseras. Att styra nämndens prioriteringar från kommunstyrelsen anser de tre partierna går utanför styrelsen uppgift.