• / Nyheter
  • / Idrottens förutsättningar och Rudboda på Fullmäktige

Idrottens förutsättningar och Rudboda på Fullmäktige

På måndagens fullmäktige efterfrågade Centerpartiet en vision för idrotten på ön. Vi frågade även när arbetet med att förbättra Rudboda torg kommer igång.

Patrik Buddgård (C) efterfrågade svar om när arbetet med att förbättra Rudboda torg ska komma igång, han sa:

"Centerpartiet vill värna levande närcentrum i stadsdelarna och lokalt näringsliv på hela ön. Därför var det olyckligt att majoriteten valde att avbryta planprocessen för hyresrätter i Rudboda och dessutom ett slöseri då staden lagt ner mycket arbete på ett projekt som både startats och avslutats av Moderaterna. Det är välkommet att majoriteten signalerar att man vill utveckla Rudboda torg för god närservice men det är också viktigt för trivsel och för att tillvarata stadens fastigheter som under lång tid förfallit i Rudboda. Det har dock inte startat något arbete i formell mening eftersom det inte finns några politiska beslut tagna. Detta arbete borde startats för flera år sen."

Vidare diskuterades en interpellation om idrotten som Ewa Lantz (S) lagt om hur staden värdesätter allt det ideella arbete som idrottsföreningarna bidrar med. Patrik Buddgård (C) sa i debatten:

"Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i folkhälsa och ett mer sammanhållet samhälle. Idag saknas en tydlig vision för idrottens framtid på Lidingö. Vart vi är på väg. Under lång tid har det underinvesterats i idrottslokaler på Lidingö. Det som görs är ofta mista möjliga och att föreningarna ska betala så mycket som möjligt. Centerpartiet vill lyfta visionen om idrotten. Vi vill att Lidingö ska vara idrottens ö. Det kräver en utveckling av Lidingövallen och en utveckling av Högsätra idrottsområde där staden är en aktiv part även med finansiering. Vi tror det är bra att staden äger och har rådighet över idrottsytor för att säkra framtidens idrott på Lidingö. Det är så som staden kan ge tillbaka på de ideella arbetsinsatser som föreningarna lägger in som skapar hälsa för våra barn och unga."

På fullmäktigemötet valdes också en ny arvodesberedning där alla partier har representanter. Gabor Sebastiani är Centerpartiets representant i beredningen.

Se hela fullmäktige här.