Skärp klimatarbetet på Lidingö med nytt hållbarhetsprogram

Greta Thunberg och ungdomar över hela världen har verkligen satt klimatfrågan på agendan. Centerpartiet vill skärpa klimatarbetet på Lidingö. När stadens miljöprogram går ut 2020 vill Centerpartiet ersätta det med ett hållbarhetsprogram med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Programmet bör tas fram i nära samarbete med Lidingöbor, lokalt näringsliv, experter och föreningar.

Klimatfrågorna är brinnande på internationell, nationell och lokal nivå. Alla behöver bidra för att uppnå målet i Parisavtalet där temperaturhöjningen ska hållas under 2 grader men helst inte överstiga 1,5 grader. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Klimatfrågan är en ödesfråga och om världen misslyckas kommer vi se mer extremväder, högre havsnivåer, ökenspridning och klimatflyktingar. Centerpartiet menar att klimatfrågan måste ligga högre på agendan även lokalt. Lidingö är en av sju kommuner i Stockholms län som saknar kvantifierbara klimatmål, det är dags att ändra på.” 

Hållbarhet är även mer än klimatfrågorna, den består av tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det kan handla om att skydda vår natur och den biologiska mångfalden, att alla barn ska ha tak över huvudet och mat på bordet eller att människor med olika bakgrund ska kunna träffas på ett naturligt sätt. Buddgård fortsätter:

”Vi vill att FN:s agenda 2030 ska vara utgångspunkt för ett nytt hållbarhetsprogram för Lidingö där alla tre dimensioner av hållbarhet finns med. Agendan består av 17 mål där vissa är självklara att arbeta med på kommunal nivå medan andra har större bärighet nationellt eller internationellt. De 17 målen behöver därför givetvis bearbetas och anpassas efter lokal nivå.”

Centerpartiet vill att en beredning tillsätts under fullmäktige som lägger fram förslag till hållbarhetsprogram till fullmäktige. Beredningen ska bestå av en representant från respektive parti i fullmäktige samt experter och representanter från civilsamhället.

Läs motionen här. , 83.1 kB.