Fullmäktige: Jämställt försörjningsstöd och mota ofrivillig ensamhet hos äldre

På fullmäktige under måndagskvällen frågade von Seth (C) varför försörjningsstödet inte betalas ut jämställt och Kronlund (C) lyfte hur viktigt det är att kommunen tar sitt ansvar i arbetet emot ofrivillig ensamhet hos äldre. Centerpartiet la också två motioner, en om hållbarhetsprogram och en om entreprenörsportal.

Jämställt försörjningsstöd

När ett gift par får försörjningsstöd i Lidingö betalas det i dagsläget ut till registerledare, som Lidingö valt att mannen är. Centerpartiet menar att det är orimligt att mannen får hela utbetalningen och att det inte delas jämnt mellan man och kvinna. Utbetalning till mannen riskerar att snedfördela maktförhållanden i förhållanden och staden ger på detta sätt den ekonomiska makten till mannen.

Centerpartiet menar att staden ska börja dela upp betalningarna jämställt i stället. Caroline von Seth (C) frågade därför Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden vad majoriteten kommer göra för att säkerställa att en förändring görs för att få en jämställd utbetalning av försörjningsstödet? Vi fick ett positivt besked från Sköld att jämställda utbetalningar av försörjningsstöd ska införas i staden efter sommaren.

Ofrivillig ensamhet hos äldre

En motion från Socialdemokraterna diskterades och Kajsa Kronlund (C) lyfte vikten att kommunen tar sitt ansvar att mota ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi vill bland annat att staden ser över möjligheter med den nya boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende samt vilka konsekvenser för behov av boende för äldre som en mer generös biståndsbedömning skulle ge om man sänker åldersnivån där man tar extra hänsyn till oro och ensamhet från 90 till 80 år. På sikt vill Centerpartiet införa en boendegaranti för äldre över 85 år.

"Jag vill inte att oro och ensamhet ska vara nånting som sjukvården ska försöka medicinera bort för att kommunen inte tar sitt ansvar. Vi har alla ett behov av mänsklig kontakt och där behöver kommunen kunna hjälpa till när våra äldre riskerar psykisk ohälsa pga isolering och otrygghet i hemmet."

Motioner om hållbarhetsprogram och entreprenörsportal

Centerpartiet la också två motioner, en om nytt hållbarhetsprogram , 83.1 kB. för att bland annat skärpa stadens klimatarbete samt en motion om entreprenörsskapsportal , 128.6 kB. för att underlätta etableringen för nya företag på Lidingö.