Nytt steg för utveckling av Lidingövallen

På gårdagens Kommunstyrelse togs ett nytt steg mot utveckling av Lidingövallen med 400m löparbanor och fullstor gräsplan för fotboll. Centerpartiet välkomnar detta men betonade vid beslutet hur viktigt det är att kostnaderna inte vältras över på de ideella föreningarna.

Centerpartiet välkomnar att vi kan komma framåt i utvecklingen av Lidingövallen. Det finns ett stort behov att få fram en fullstor arena för friidrotten med 400m och fullstor plan för fotbollen. Det är bra att en översyn gjorts för att se hur investeringskostnaden kan minskas samtidigt som funktionerna för idrotten bibehålls. Centerpartiet ser att detta arbete fortsatt behöver vara i fokus även framåt när det gäller strategi för en kostnadseffektiv upphandling i senare steg. Det är också viktigt att det finns en nära dialog med berörda föreningar även i den fortsatta planeringen.

I tjänsteskrivelsen från kultur- och fritidsnämnden finns en otydlig mening om att investeringskostnaden är rimlig ”förutsatt att en tillräcklig andel av driftskostnaderna kan belasta de aktörer som nyttjar anläggningen”. Centerpartiet vill därför förtydliga och betona att det för Centerpartiet är viktigt att kostnaderna inte vältras över på de ideella idrottsföreningarna eftersom det skulle leda till ökade kostnader för barnfamiljer med idrottande barn och unga.