29 miljoner bortslösade i Centrumprojektet

Planering för att utveckla Centrum/Torsvik har pågått i tio år. När projektet har gått i stå, fått göra omtag och förändrats har utredningar och arbete för 29 miljoner förlorat sitt värde. Det är 29 miljoner som skulle gjort betydligt större nytta i stadens verksamheter.

Planarbetet för utvecklingen av Centrum/Torsvik har pågått under tio års tid. Trots flera omtag har inga framsteg gjorts. Det gör att ett flertal utredningar och arbeten som gjorts under åren har hunnit bli inaktuella och oanvändbara i ett eventuellt framtida projekt. Hela beloppet måste därför avskrivas utan att ha skapat något värde eller intäkter för staden. När årsredovisningen presenteras för fullmäktige på aprilmötet kommer därför 29 mnkr i avskrivning belasta resultatet.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Moderaterna har under lång tid misslyckats med att styra Lidingös stadsutveckling långsiktigt. Det kostar Lidingöborna stora pengar. 29 miljoner kronor skulle räcka till lön för 9 förskolelärare i fem år. Moderaterna har svängt från att vilja bygga innerstad i Centrum-Torsvik i de värsta av de tidigare förslagen till att man nu undrar om de överhuvudtaget vill utveckla Lidingö Centrum. Det skulle behövas en långsiktig plan med brett politiskt stöd för att Lidingö ska kunna utvecklas med småstadskänsla till fördel för Lidingöborna.”