Lidingö rasar i miljöranking - Behövs ledarskap i miljöfrågorna

Lidingö rasar från plats 32 till 116 i Aktuell hållbarhets ranking över miljöbästa kommun och är idag fjärde sämst i länet. Buddgård (C) efterfrågar politiskt ledarskap i hållbarhetsfrågorna som idag saknas. Centerpartiet har bland annat föreslagit ett hållbarhetsprogram baserat på FN:s Agenda 2030.

I Aktuell hållbarhets ranking över miljöbästa kommun i Sverige som presenterades idag rasar Lidingö från plats 32 till 116 och är därmed fjärde sämst i länet. Bland annat saknar kommunen lokala klimatmål, lokalt arbete med FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030, samarbete med näringsliv för att nå Parisavtalet och kemikalieplan. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

"Lidingös ras visar bristen på ambition och ledarskap från majoriteten i hållbarhetsfrågor. Vi har lagt en motion i fullmäktige just för att stärka kommunens arbete med FN:s hållbarhetsarbete Agenda 2030 och för att sätta skarpa klimatmål för kommunen. Vi vill också inrätta ett lokalt klimatavtal mellan kommunen, företag och föreningar på ön för att få mer verkstad i klimatarbetet."

Läs om Lidingös resultat här.

Läs Centerpartiets motion om hållbarhetsprogram här. , 83.1 kB.