Inga chockhöjda arvoden!

Arvodesberedningens förslag innebär oförändrade arvoden till kommunalråden och högre ersättningar till fritidspolitikerna. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet välkomnar förslaget som i huvudsak går i linje med oppositionens förslag från i vintras.

När den nya majoriteten med Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna tillträtt rundade den arvodesberedningen och föreslog chockhöjda arvoden till sina egna kommunalråd på upp mot 20 000 kronor extra per månad. Även miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande föreslogs få en höjning med 40 000 kronor extra per månad, som ett femte dolt kommunalråd. Tack vare oppositionens och Lidingöbornas protester stoppades dessa chockhöjningar. Frågan behandlades av den dåvarande arvodesberedningen som föreslog något sänkta arvoden för kommunalråden samt höjda ersättningar för fritidspolitikerna. Tyvärr stoppade majoriteten detta förslag. Arvodesfrågan skickades till en ny arvodesberedning.

Den nya arvodesberedningen föreslår nu oförändrad nivå på kommunalrådens arvoden och höjningar för fritidspolitikernas ersättningar. Gabor Sebastiani (C), ledamot arvodesberedningen, Daniel Larson (S), gruppledare och Patrik Sandström (MP), oppositionsråd säger i en kommentar:

”Det är en seger för Lidingöborna och oppositionen att de chockhöjda arvodena för kommunalråden är borta. Arvodesberedningens förslag skapar bättre förutsättningar för fritidspolitikerna att genomföra sina viktiga uppdrag och företräda sina väljare och Lidingöborna. Förslaget skapar även bättre förutsättningar för de mindre partierna. Det stärker demokratin."

"Arvodesberedningen har arbetat konstruktivt för att möta Lidingöbornas förväntningar på rimliga ersättningsnivåer för stadens politiker. Det finns frågor kvar om vad som förväntas utifrån rollen som kommunalråd eller oppositionsråd, hur beredningar till nämnderna utses och andra viktiga frågor för de demokratiska spelreglerna. Vi ser därför behov av att arbeta vidare med demokratifrågorna under denna mandatperiod. Vi utgår från att beslut om ersättningsnivåer tas i god tid inför nästa val så det inte blir del av nya majoritetsförhandlingar.”