C näst störst på Lidingö i EU-valet

Centerpartiet ökar rejält på Lidingö i EU-valet och når 14,1 procent i den preliminära rösträkningen. Dubbelt så stora som förra valet och nu näst största parti på ön även i EU-valet! Tack alla ni som röstat!

Centerpartiet når 14,1 procent i den preliminära rösträkningen, det innebär en ökning med 7,2 procentenheter sedan förra EU-valet. Centerpartiet blir mer än dubbelt så stora jämfört med förra EU-valet. Centerpartiets resultat på Lidingö är det näst starkaste i länet efter Vaxholm (15,6 %) och strax före Nacka (13,8 %)!

Valdeltagandet ökar på Lidingö och landar på 65,3 % vilket är en ökning med 5,2 procentenheter jämfört med förra EU-valet.

Centerpartiet Lidingö villl rikta ett tack till alla som röstat i EU-valet!