C säger nej till lokalt tiggeriförbud

Det är ovärdigt att människor i dagens Europa är så fattiga att de behöver tigga. Ett lokalt tiggeriförbud ger sig dock endast på symtomet och inte orsaken till problemet. Frågan måste hanteras på nationell och europeisk nivå för att ge verklig effekt på grundproblemet.

Centerpartiet anser att det är ovärdigt att människor i dagens Europa är så fattiga att de behöver tigga. Centerpartiet menar att ingen i Europa ska behöva tigga. För att få bort tiggeri behöver fattigdomen och utsattheten utrotas. Frågan måste hanteras på nationell och europeisk nivå för att ge verklig effekt på grundproblemet.

Ett lokalt förbud flyttar endast problemet inom kommunen eller till andra kommuner. I värsta fall flyttar staden tiggeriet från offentliga platser och in i bostadsområdena med det tiggeriförbud i tio stadsdelscentrum som föreslås. Konsekvenserna av det lokala förbudet kan inte förutses.

Centerpartiet anser även det orimligt att göra det kriminellt att be om hjälp. Förslaget ger sig på symtomet och inte orsaken till problemet. Vi anser inte heller att ordningsmaktens resurser ska läggas på att flytta människor som i en utsatt situation passivt ber om hjälp. Centerpartiet anser att ordningsmaktens resurser gör större nytta exempelvis genom att ge sig på de kriminella nätverk och den människohandel som riskerar utnyttja dessa utsatta människor.