Ta tillvara på solens energi

Innan sommaren ville en bostadsrättsförening sätta upp solceller på sin fastighet i Brevik men fick nej av M, LP, L och KD. Att få upp mer solenergi är viktiga steg mot en mer hållbar energiförsörjning och borde välkomnas av staden - inte försvåras.

Det skriver Lilian Becker, Lotta Cavalli Björkman, Gabor Sebastiani och Patrik Buddgård i Lidingö Nyheter. För Centerpartiet är det självklart att vi ska ha mer solceller på våra flerbostadshus. Solenergin är viktig för att den skapar miljövänlig, förnyelsebar energi lokalt.