C föreslår ny livsmedels- och måltidspolicy för bättre mat i skola och omsorg

Våra matvanor påverkar vår hälsa, vår miljö och vårt klimat. Med profilen hälsans ö anser Centerpartiet att Lidingö stads måltider ska vara med och bygga ett hållbart livsmedelssystem från jord till bord. Därför föreslår Centerpartiet en ny livsmedels- och måltidspolicy.

Staden serverar stora mängder mat i skola och omsorgsverksamheten. Fredrik Wesslund, en av motionärerna säger:

”Näringsriktig mat är avgörande för att eleverna ska orka ta till sig av ny kunskap hela dagen. Maten bör också vara en del av barnens pedagogiska verksamhet med större kunskap om matens påverkan på hälsa, miljö och klimat. För äldre och inom LSS-verksamheten är maten viktig för att undvika undernäring, ge mervärde till livskvaliteten och skapa trivsamma sociala möten under dagen. För att uppnå bättre mat behöver staden använda en modell för upphandling där fler aktörer än bara de största ska kunna vara med i anbudsgivningen.”

Centerpartiet anser att nuvarande måltidspolicy inte är tillräckligt skarp. Centerpartiet föreslår en ny livsmedels- och måltidspolicy som tar sin utgångspunkt från dessa sex punkter:

  • God, näringsriktig och hälsosam mat
  • Eftersträva närproducerad mat
  • Högre andel ekologisk mat
  • Säsongsanpassad och klimatsmart mat
  • Lagat från grunden nära den som äter maten
  • Minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”I svensk mat finner vi exempelvis högre näringsinnehåll, en mer human djurhållning och betydligt skarpare krav på antibiotikaanvändning än det som är importerat. 2018 är till exempel endast 48% procent av Lidingös upphandlade köttvaror svenska, att jämföra med till exempel Falkenberg som serverar 96 % svenskt kött. Faktum är att drygt en av tre kommuner i stort sett enbart köper in nötkött och fågelkött av svenskt ursprung enligt Livsmedelsverkets kartläggning. Lidingö borde kunna bättre.”