Rapport från partistämma

Centerpartiet höll i helgen partistämma i Karlstad, där nära 800 motioner och fem nya program diskuterades. Lidingöcenterns deltagare var aktiva i debatten om bland annat miljö, utbildning och pensioner.

Centerpartiet Lidingö deltog med en stark representation om hela fem personer, bestående av Patrik Buddgård, Kent Ivarsson, Joakim Jarnryd, Caroline von Seth och John Hultengård. Vi har bland annat kämpat för:

  • En effektiv och ambitiös miljö- och klimatpolitik
  • Trygg pension
  • Kvalitativ förskola med småbarngrupper och utbildad personal
  • Att lärarna ska kunna fokusera på att vara just lärare

Och mycket mer!