Centern möter: Föreningsgården i Larsberg

En regnig oktoberdag träffade Centerpartiets representanter ordförande i Föreningsgården i Larsberg, Erik Norman. Erik berättade passionerat om den verksamhet som bedrivs på Föreningsgården, och hur den hjälper till att skapa en mötesplats på Lidingö. Tyvärr har föreningen behandlats styvmoderligt av majoriteten som styr ön, och framtiden för mötesplatsen är oviss.

Vi träffar Erik i Föreningsgårdens lokaler och får en rundtur. Erik berättar att det är en stor bredd bland de aktiviteter som arrangeras i Föreningsgården, allt från bridgeklubb till danskurser. Sedan 2018 hyr också kommunen lokalerna för att ha dem som fritidsgård för unga en gång i veckan. Erik berättar att Föreningsgården har blivit en viktig del av det sociala livet i Larsberg, och Lidingö i stort. Det är hög beläggning, och många föreningar hyr också in sig för att hålla möten eller årsmöten, och lokalen har även använts för röstningslokal under de senaste valen.

Hyresvärden John Mattson har sedan tidigare endast höjt hyran genom uppindexering, har nu meddelat att man avser höja hyran med en större summa. John Mattson anser att det är rimligt att staden betalar en större del av hyran. För att klara av denna höjning, behöver Föreningsgården ett visst utökat ekonomiskt stöd av staden, vilket man också ansökt om. Detta har dock majoriteten, här genom Carl-Johan Schiller, meddelat att man inte kommer att få. Utan detta stöd, uppskattar Erik att Föreningsgården endast kan fortsätta sin verksamhet i cirka två år till.

Centerpartiet beklagar majoritetens beslut. Vi ser att det finns ett behov av sociala mötesplatser på Lidingö, som fungerar som ett socialt ”kitt” för en god sammanhållning i samhället. Vi ställer också positiva till att fler mötesplatser finns utanför Lidingö centrum och stadshuset.

Vi tackar Erik Norman och Föreningsgården Larsberg för ett trevligt och lärorikt möte!

Här kan du läsa om fler spännande möten.