Centern möter Fredrik Lindstål, ordförande Stockholms hamnar och Borgarråd (C)

Ungefär 12 miljoner färje – och kryssningspassagerare passerar Stockholms hamnar varje år, bland annat vid Värtahamnen och Frihamnen, nära Lidingö. Hamnarna är en oerhört viktig knutpunkt för människor och handel i Stockholmsregionen. De Lidingöbor som bor nära hamnområdet riskerar att påverkas av hamnens verksamhet och vi pratade med Stockholms hamnars ordförande för att se hur denna påverkan kan minskas.

Centerpartiet Lidingös representanter mötte Fredrik Lindstål (C) på Stockholms stadshus. Idag är han vikarierande borgarråd för Karin Ernlund som är mammaledig, men vi träffar honom främst i rollen som styrelseordförande för Stockholms hamnar.

Det är flera Lidingöbor som har uttryckt sin oro för de utsläpp som framförallt kryssningsfartygen står för. Fredrik berättar att man har utrustat alla kajplatser vid Värtahamnen med el, för att möjliggöra för färjorna att enbart använda sig av det när de väl lägger an i hamnen. På så sätt minskar man utsläppen. Tallink och Silja Line är i övergångsprocessen att bli helt uppkopplade till el vid kajar. Detta är något vi i Centerpartiet Lidingö ser med stor glädje på, då det skulle leda till minskade utsläpp när färjorna ligger vid kajerna och bidra till en hälsosammare miljö för Lidingöborna. Dessutom är de tömningssystem för toalettavfall helt slutna, och inget släpps ut i vattnet. För att få till ett förbättrat miljöarbete för vissa av färjelinjerna, krävs en samsyn i frågorna med andra länder som inte alltid har samma ambitioner som Sverige har. Där återstår en del arbete.

En stor flytt av verksamhet inom Stockholms hamnar pågår just nu till Norvikshamnen, strax norr on Nynäshamn. Containertrafiken i Loudden kommer att stänga under 2020, och istället gå via de nya hamnarna i Norvik. Detta kommer leda till en stor minskning av buller, vilket vi ser som positivt. Stora delar av Värtahamnen och Frihamnen kommer dessutom på längre sikt bli bostäder. Överlag ser vi att mycket är på gång för att få till en förändring för att förbättra miljöarbetet runt hamnområdet nära Lidingö, vilket är positivt för de invånare på ön som påverkar av den tunga trafiken. Vi tackar Fredrik för mötet!

Här kan du läsa om mer spännande möten.