Rapport från fullmäktige: Hållbarhetsprogram och fler väktare på ön

På måndagskvällen sammanträdde fullmäktige och diskuterade aktuella frågor för Lidingö. Bland annat debatterades Centerpartiets förslag om ett hållbarhetsprogram för hela ön, som tyvärr avslogs av majoriteten.

Centerpartiet hade tidigare yrkat på att skapa en fullmäktigeberedning för att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Lidingö. Det skulle vara bredare än de direktiv majoriteten presenterade, men skulle också, utöver alla partier i fullmäktige, inkludera experter, föreningar och näringsliv att få vara med. Tyvärr ställde sig majoriteten emot Centerpartiets förslag. Man uttryckte det som att miljöpolitiken behövde färre politiker, mer professionalism, och mindre plakatpolitik. Istället skulle frågan ligga kvar hos kommunstyrelsen och hos tjänstemännen. Detta anmärkte Centerpartiet på, och menade att ju fler som får vara med och stöta och blöta förslag, desto mer kan vi förbättra beslutsunderlagen. Patrik Buddgård, gruppledare, betonade också vikten av att ha med hela samhället i frågan, inte bara Lidingö som organisation, vilket var vad majoriteten ville uppnå i sitt förslag.

Förslaget från Centerpartiets sida kom tyvärr att röstas ned i fullmäktige. Centerpartiet kommer dock fortsätta kämpa på för att påverka Lidingös miljöprogram i rätt riktning framöver.

En lång diskussion fördes också i fullmäktige om en interpellation från Miljöpartiet, där man hade diskuterat huruvida kommunens pengar användes mest effektivt för ökad trygghet på Lidingö genom att satsa på fler väktare. Majoriteten menar att väktarna är oerhört viktiga för ökad trygghet, och Miljöpartiet menade att man också kan titta på andra lösningar för ökad trygghet, exempelvis genom stadsplanering. Centerpartiet anser att båda sidor har rätt och att man bör hålla två tankar i huvudet samtidigt i frågan.

Här kan du läsa vårt pressmeddelande om vårt förslag till hållbarhetsprogram.