Centern möter: Naturskyddsföreningen Lidingö

Naturskyddsföreningen på Lidingö arbetar för en hållbar utveckling på ön. Centerpartiet träffade Naturskyddsföreningen och diskuterade bla naturreservat, skogsskötsel och biologisk mångfald. Ett möte som gav ny kunskap i vårt miljöarbete!

Naturskyddsföreningen har arbetat i över 100 år med olika miljöfrågor på lokal, regional och nationell nivå. Centerpartiet Lidingö träffade genom Patrik Buddgård och Lilian Becker Naturskyddsföreningens Isak Isaksson och Elise Sörgaard Lydén. Vi diskuterade aktuella miljöfrågor för ön, bland annat lyfte Naturskyddsföreningen vikten av att hjälpa pollinatörer samt en skogsskötsel som gynnar biologisk mångfald och rekreation.

Naturskyddsföreningen vill att skogen ska skötas så att den ger både naturupplevelser och rekreation. Tidigare har det funnits ekonomiska avkastningskrav på skogsskötseln på ön, de är nu som tur är borta och staden ska nu ta fram en plan för hur all naturmark ska skötas. Naturskyddsföreningen och flera andra föreningar på ön arbetar för att planen ska ha fokus på att höja natur-och friluftsvärdena som de anser varit eftersatta under många år.

Från Centerpartiet berättade vi bland annat om det förslag till hållbarhetsprogram vi presenterade på kommunfullmäktige i oktober, som du kan läsa mer om här, samt om tankar vi har om utvidgade och nya naturreservat där vi fick många bra inspel från Naturskyddsföreningen.

Mötet blev givande och slutsatsen var att båda organisationerna kommer fortsätta lyfta miljöfrågorna så de kommer högre på agendan. Vi riktar ett stort tack till Naturskyddsföreningen!

Här kan du läsa om fler spännande möten.