Centerpartiet vill ge rektorerna egenmakt

I Centerpartiets förslag till budget för Lidingö 2020 har man tagit fram en ny styrmodell för staden. När majoriteten vill bestämma mål uppifrån och ned, väljer Centerpartiet att decentralisera till verksamheterna att bestämma detta. På det nya sättet tar staden bättre tillvara på kompetensen i verksamheterna, och Lidingö får en bättre skola.

Centerpartiets förslag till styrmodell skiljer sig avsevärt från majoritetens. Nämnden sätter upp förväntningar på verksamheterna men det är verksamheterna själva som sätter egna mål och åtgärdsplaner. Patrik Buddgård, gruppledare, utvecklar:

”När majoriteten i nämnden vill toppstyra förvaltningens mål, vill vi istället decentralisera detta till verksamhetscheferna. Vi tror att till exempel rektorer och lärare är de som bäst vet vilka mål som bidrar till att styra och leda verksamheten framgångsrikt. Genom att ge rektorernas egenmakt över egna mål kan vi nå bättre resultat i skolan. Till skillnad från majoritetens top-down-modell, ger verksamheterna större möjligheter att lyfta problem och ta fram nödvändiga åtgärder som leder till hållbara förbättringar av våra skolor på ön.”

Syftet med den nya styrmodellen är bland annat att få ut mer av kompetensen i verksamheterna, menar Patrik Buddgård och fortsätter: ”Genom att vi uppdrar till rektorer att sätta upp mål och ta fram åtgärdsplaner, blir arbetet mer meningsfullt och givande för rektorerna i skolan. Rektorernas egenmakt, engagemang och ansvarstagande ökar hos rektorer och vice rektorer i de mål och åtgärder som de själva har varit med att skapa. Med vårt förslag hoppas vi kunna öka attraktiviteten att arbeta på Lidingö som rektor. På så sätt kan vi locka och behålla de allra bästa rektorerna och lärarna på ön.

För frågor, kontakta Patrik Buddgård på 070-257 60 36.