Centerpartiet vill ha mer hållbar utveckling på Lidingö

Centerpartiet anser att Lidingö ska byggas ut varsamt för att bevara grön småstadskänsla, med närhet till Stockholms storstadspuls. Samtidigt menar man att den politiska majoriteten kraftigt förhalar många byggprojekt. Detta är något Centerpartiet inte anser vara acceptabelt, då flera stadsdelar har haft utvecklingsbehov sedan många år tillbaka och partiet vill se levande närservice över hela ön.

I sitt förslag till budget skriver Centerpartiet att man vill bevara Lidingös småstadskänsla vid utveckling av de olika stadsdelarna. Lilian Becker, ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommenterar: ”Lidingö är en fantastisk stad, med närhet till stora grönområden på hela ön. Med småstadskänsla endast ett stenkast från Stockholms innerstad har staden en unik karaktär som vi ska bevara. Samtidigt ser vi att det finns behov av nödvändiga investeringar och upprustningar av våra stadsdelar bland annat för att stärka närservicen.”

Centerpartiet pekar på en rad olika projekt som man prioriterar högt. Partiet vill också inför dessa projekt ta fram ett program för hållbart byggande för att nybyggena ska bli miljö- och klimatsmarta. Lilian Becker fortsätter:

”Utvecklingen av Centrum har inte kommit igång efter 10 års planarbete. Det är helt oacceptabelt att det ska ta så lång tid. I Centrum vill vi uppnå trivsamma mötesplatser och möjlighet att utveckla handel. Vi vill också fortsätta förbättra miljön runt Rudboda Torg samt i Käppala vid ICA. Det är två områden med stor potential för trevligare miljöer för de boende och förbättrad närservice.

När vi har flera stadsbyggnadsprojekt framför oss med till exempel Centrum och Högsätra är det viktigt att de genomförs miljö- och klimatsmart. Att staden inte har ett program för hållbart byggande är under all kritik. Vi måste minska miljöpåverkan i bostadsbyggande ända från råvara, produktion, användning till återvinning.”

För att komma framåt snabbare i dessa stadsutvecklingsprojekt på ett hållbart sätt, lägger Centerpartiet i sitt budgetförslag 1 mnkr på personalförstärkning på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt 0,5 mnkr på program för hållbart byggande.