Hur arbetar Lidingös fältkuratorer?

Sedan ett drygt år tillbaka har Lidingö stad tre fältkuratorer, som arbetar för att ge barn och ungdomar på ön en trygg uppväxt. Bland annat föreläser man för skolelever och föräldrar om narkotikamissbruk och dess konsekvenser och fungerar som en plattform dit unga när de är oroliga. Vi träffade ansvariga chefer för Lidingös fältkuratorer.

Vinterns första snö faller över Lidingö när vi kliver in i stadshuset för att träffa verksamhetscheferna. Staden anställde i fjol tre fältkuratorer, som är utbildade socionomer med arbetslivserfarenhet från skolväsendet och myndighetsutövning. Deras uppdrag är att arbeta förebyggande med barn och ungdomar på Lidingö för att se till att de inte hamnar exempelvis i alkohol- eller drogmissbruk. Vidare arbetar de uppsökande på arenor där unga befinner sig. Det kan handla om att vara närvarande på fester i samband med valborgsfirande, men också på sociala medier. Fältkuratorerna finns sedan ett halvår tillbaka på Instagram. En väldigt stor andel av dagens unga använder plattformen dagligen, och det föll sig naturligt att även finnas närvarande där. Unga kontaktar ofta fältkuratorerna via denna kanal. Fältkuratorerna föreläser också för föräldrar om drogmissbruk och konsekvenserna därav.

Hittills har de insatser som fältkuratorerna gör varit oerhört uppskattade, och tagits emot positivt. De unga som möter fältkuratorerna upplever dem inte som myndighetstjänstemän, vilket gör att ungdomarna kan slappna av och vågar vara öppnare gentemot fältkuratorerna. Genom att röra sig på skolor under raster och andra mötesplatser visar fältkuratorerna att de är tillgängliga, men att de inte tränger sig på. Detta bygger goda relationer gentemot de unga. Även föräldrar har visat stor uppskattning för fältkuratorerna. Det finns en bred politisk uppslutning bland alla partier bakom fältkuratorernas arbete.

Centerpartiet prioriterar det förebyggande arbete som fältkuratorerna gör emot narkotikamissbruk högt på den politiska dagordningen. Vi stödjer den verksamhet som görs till fullo, och är glada att det finns en samstämmighet bland alla partier i frågan.

Här kan du läsa om fler spännande möten.