Centern möter: Lidingö Hembygdsförening

I snart 90 år har Lidingö hembygdsförening arbetat för att bevara och tillgängliggöra Lidingös kultur och historia för öns medborgare. Med både fasta och tillfälliga utställningar har man alltid något nytt att erbjuda till besökare.

Vi slår oss ned med delar av föreningens styrelse en våning upp på muséet som drivs av föreningen och blir bjudna på fika. Robert Hallenborg, ordförande i hembygdsföreningen, berättar att man i dagsläget har uppskattningsvis 16-1700 medlemmar. Det gör dem till en av Sveriges större hembygdsföreningar. Robert berättar för oss att man inne på muséet har man en fast utställning på entréplan, med tillfälliga utställningar en våning upp. Muséet har öppet vår, höst och vinter, med ungefär fyra till fem olika utställningar per år. I föreningen har man flera olika arbetsgrupper. Många Lidingöbor kommer och lämnar av gamla föremål som man hoppas kan komma muséet till nytta. För detta har man en arbetsgrupp som går igenom och utreder om föremålen faktiskt har Lidingökoppling. Man producerar också egna hantverk som säljs i muséets butik. En ”satsning” på skolbarnens hembygdskunskaper förmedlas även av museet. Det är helt enkelt fullspäckat med aktivitet!

En viktig fråga för föreningens fortsatta existens är de ekonomiska utmaningarna man står inför. Idag har man en hyra som slukar nästan hela de intäkter föreningen får från medlemsavgifter. För det får man ett visst bidrag av staden men inte tillräckligt. Carl-Henrik Ankarberg, föreningens vice ordförande, berättar för oss att man har jämfört med andra kommuner som också har hembygdsföreningar med lokala museum. Där står kommunen för en mycket större del av eller i princip för hela hyran, med endast en symbolisk summa som slutgiltig hyra. Detta gör det möjligt för hembygdsföreningarna att driva en större verksamhet för att bevara och föra kulturarvet vidare till kommande generationer. Detta är dock inte fallet för Lidingös hembygdsförening. Med en höjning av det bidrag man får av staden skulle man kunna bedriva mer verksamhet för våra invånare. Man skulle kunna göra mer för att bevara Lidingös kulturarv och nå ut till fler Lidingöbor. Tyvärr ser möjligheterna att få mer bidrag av staden dystra ut, berättar man. Man har också mött motstånd i möjligheterna att öka sin synlighet. Det handlar om att få sätta upp skyltar i centrum som kan peka besökare i riktning till muséet, eller att få tillstånd till ett övergångsställe över Lejonvägen mittemot Coop.

Trots de dystra beskeden, berättar man att man har mycket aktivitet på gång och man märker att det finns ett stort intresse bland lidingöborna för Lidingös kulturella och historiska arv.

Vi tackar Lidingö hembygdsförening för ett mycket trevligt möte!

Här kan du läsa om fler spännande möten.