Kommunfullmäktige: Budget antagen

På måndagens kommunfullmäktige antogs majoritetens budgetförslag med fryst skol- och äldrepeng trots de protester som framförts från personal, föräldrar och oppositionen. Centerpartiet reserverade sig till förmån för partiets förslag med satsningar på barn och äldre på 35 mnkr.

Centerpartiet tillsammans med oppositionen återremitterade majoritetens budgetförslaget i november för att få höjd skol- och äldrepeng istället för majoritetens förslag med fryst peng. Majoriteten valde dock att inte lyssna på varken opposition eller alla de lidingöbor som protesterat och återkom med ett oförändrat förslag. Patrik Buddgård, gruppledare kommentar beslutet:

”Majoriteten valde att inte justera sitt budgetförslag utifrån oppositionens återremiss och Lidingöbornas protester. Jag noterar därför att Centerpartiet idag är det enda alternativet för borgerliga väljare som inte vill spara på kärnverksamhet för barn och äldre. I vårt budgetförslag stärker vi skola och omsorg med 35 mnkr mer än majoriteten.”

Läs hela Centerpartiets budgetförslag här. , 649.7 kB.

Förutom budget antogs detaljplan för Islinge förskola och policy för stadens minoritetspolitiska arbete.