Mer pengar till kvinnojouren Kerstin!

På omsorgs- och socialnämnden under tisdagskvällen beslutade en enig nämnd att höja stödet till Kvinnojouren Kerstin, samt att ge jouren långsiktiga förutsättningar genom att ge stödet för tre år framåt. Detta är något Centerpartiet arbetat för länge och välkomnar.

2016 reserverade sig Centerpartiet emot att dra ner stödet till Kvinnojouren Kerstin enligt då nya riktlinjer. Sedan dess har Centerpartiet arbetat för att jouren ska få stärkt stöd och mer långsiktiga spelregler, senast i budgetförslaget för 2020. Tidigare har de fått besked om kommande års bidrag först i december vilket gjort det svårt att planera verksamheten. Med detta nya beslut får de en mer långsiktig finansiering.

I förslaget till beslut inför nämnden skulle kvinnojouren få 150 000 i tre år framåt jämfört med sökta 200 000. Centerpartiet meddelade att partiet ämnade yrka på 200 000 vilket visade sig att även majoritetspartierna ville. Christina Wahlström, ledamot i omsorgs- och socialnämnden säger:

”Kvinnojouren Kerstins arbete är så viktigt med det stöd till utsatta kvinnor de ger och även för deras våldsförebyggande arbete. Det är viktigt att staden stödjer denna ideella verksamhet. Därför är vi väldigt glada att en enig nämnd nu ger långsiktig finansiering på en högre nivå så de kan planera sin verksamhet för flera år framåt!”