Centern möter: Lidingö stads integrationschef

Hur gör vi för att få fler att ha ett jobb att gå till? Det är en fråga som diskuteras nästan varje dag. Vi träffade Anna Skagersten, chef för arbetsmarknad, bostad och integration på Lidingö stad, för att höra om framgångsrika exempel på ön. Anna delade med sig av hur man arbetar med att hjälpa både svenska medborgare men också nyanlända att komma i jobb snabbt.

Vi träffar Anna på Lidingös stadshus, en grå eftermiddag i slutet av januari. Anna var först chef för integration och mottagning av nyanlända. Efter en tid såg hon ett behov av att utöka verksamheten till att omfatta även arbetsmarknadsinsatser. 2017 fick hon därför i uppdrag att ta fram ett jobbstöd för alla Lidingöbor som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt rör det sig om uppskattningsvis 2 – 300 nyanlända på Lidingö som Anna arbetar med.

Eftersom det inte finns ett Arbetsförmedlingskontor på Lidingö, är det Anna som bär huvudansvaret för de som ska få insatser för att komma i jobb. Det leder till vissa utmaningar, men som man har lyckats lösa på innovativa sätt. Vid regelbundna tillfällen kommer handläggare från Arbetsförmedlingen till Lidingö och träffar Anna och de nyanlända för att dra upp etableringsplaner, med målsättningen att få dem i arbete. Det har visat sig fungera mycket bra och effektivt.

Alireza Akhondi, riksdagsledamot (C) och ansvarig för reformen av Arbetsförmedlingen som del av Januariavtalet, var också med på besöket. Han delade med sig av hur reformarbetet går och vi fick delta i många intressanta diskussioner om framtidens arbetsförmedling.

Vi vill rikta ett stort tack till Anna för besöket och att vi fick lära oss om hur Lidingö arbetar med integration!

Här kan du läsa om fler spännande möten.