C tillsätter demokratiberedning för rimliga arvoden och förbättrad demokrati

Hösten 2018 föreslog Lidingös politiska majoritet chockhöjningar av sina egna kommunalrådsarvoden. Att politiker försöker höja sina egna arvoden är problematiskt ur demokratisk synpunkt. Centerpartiet vill därför att arvodes- och demokratifrågor för nästa mandatperiod ska avgöras i god tid före valet. På Centerpartiets årsmöte tillsattes en demokratiberedning som kommer ta fram konkreta förslag för bättre lokaldemokrati och rimliga arvodesnivåer.

Förutom arvodesfrågan ska beredningen se på demokratifrågor, exempelvis hur stadens medborgardialoger bör se ut. Sedan i fjol har staden börjat hålla medborgardialoger där Lidingöbor får träffa politiker och ställa frågor om lokalpolitiken. I grunden är det bra, men tyvärr blir dessa dialoger ensidiga då oppositionen stängs ute. Tor von Sydow, ordförande Centerpartiet Lidingö:

”Så som medborgardialogerna är upplagda nu är det snarare en megafon för majoriteten att föra ut sin politik, finansierat med skattebetalares pengar, än en uppriktig dialog där Lidingöbor kan påverka. Detta tillsammans med arvodeshärvan gör att vi vill ta ett brett grepp kring arvodes- och demokratifrågor och har därför tillsatt en demokratiberedning som ska ta fram förslag för en bättre fungerande demokrati på Lidingö.”

På Centerpartiets årsmöte valdes en demokratiberedning som till nästa årsmöte ska ta fram förslag på hur Lidingös demokrati kan förbättras och hur arvodena bör se ut nästa mandatperiod. Till ordförande i beredningen valdes Gabor Sebastiani som säger:

”Trots att vi lyckades stoppa förslaget om chockhöjning av kommunalrådslönerna har Lidingös kommunstyrelseordförande det sjätte högsta arvodet i landet idag. Detta och hur majoriteten inte tycktes se några demokratiska problem med hur de föreslog chockhöjningar till sig själva skadar förtroendet för politiken. Därför känns beredningens arbete extra viktigt. Vi vill lägga fram konkreta förslag för att återupprätta förtroendet för lokalpolitiken.”

Förutom Gabor Sebastiani består demokratiberedningen av Rebecka Öberg, Joakim Jarnryd, Caroline von Seth och Michael Lagerkvist.

Vid frågor, kontakta:

Gabor Sebastiani, ordförande demokratiberedningen, 073-370 34 00

Tor von Sydow, ordförande (C) Lidingö, 070-331 56 80

John Hultengård, politisk sekreterare, 073-651 99 02