Använd hela statsbidraget för habilitetsersättningen

Lidingö får statsbidrag för att kunna bibehålla eller höja habilitetsersättningen som ges till funktionsnedsatta inom daglig verksamhet. De två senaste åren har kommunen betalat tillbaka 500 000 kronor av bidraget. Centerpartiet vill att hela bidraget ska komma den ofta fattiga funktionsnedsatta gruppen till del.

På omsorgs- och socialnämnden i tisdags yrkade Centerpartiet att förvaltningen ska ta fram förslag på vilket sätt habilitetsersättningen ska betalas ut för att hela statsbidraget för 2020 ska kunna användas och komma brukarna inom daglig verksamhet till del.

Centerpartiet väckte ett ärende om hur statsbidraget för habilitetsersättningen används då vi vill att den ska ge maximal nytta för LSS-gruppen inom daglig verksamhet. Staten har redan bestämt vilka belopp som alla kommuner kan ansöka om, för ”att införa, bibehålla eller höja” ersättningen. Lidingö kan ansöka om 1.527 253 kronor. Detta är ungefär samma belopp som kommunen fick beviljat både 2018 och 2019. För båda åren har staden sedan lämnat tillbaka outnyttjade pengar på omkring 500 000 kronor. Christina Wahlström (C), ledamot i nämnden säger:

”Centerpartiet ifrågasatte redan förra året att kommunen inte använde hela statsbidraget. Det finns andra kommuner ute i landet som gav ut ett engångsbelopp till brukarna inom daglig verksamhet för att säkerställa att beviljade pengar kom gruppen till del. Det är väldigt bra att habilitetsersättningen senaste åren höjts till 20 kronor/timmen. Gruppen är dock fortfarande fattig och därför anser vi att denna fråga är viktig att väcka i nämnden.”

”Vi vill säkerställa att kommunen från början planerar för att använda hela bidraget 2020. Detta skulle kunna göras genom höjning av timlönen, semesterersättning eller genom extra utbetalning i slutet av året. Vi hoppas nu att majoriteten tar till sig av vårt förslag och att hela pengabeloppet 2020 kommer LSS-gruppen till del.”