Majoriteten slösar bort Lidingöbornas marktillgång i Högsätra

Majoriteten slösar bort Lidingöbornas tillgångar. Med det förslag för stadens mark i Högsätra som gick igenom kommunstyrelsen riskerar staden att få noll i intäkter och att förlora delar av stadsmiljöavtalet på 323,5 mnkr. Dessutom vill Centerpartiet se en mer varierad bebyggelse på platsen och är besvikna över avsaknaden på miljö-, klimat- och hållbarhetskrav.

Centerpartiet reserverade sig emot beslutet att gå ut på markanvisningstävling för stadsutvecklingen i Högsätra. Partiet menar att ekonomin i projektet är allt för dålig. Tidiga indikationer visar ett litet överskott men med så liten marginal att det finns risk för underskott om marknaden försämras. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Ett större överskott är viktigt för att kunna finansiera de stora behov av idrottsytor som staden har och som behöver prioriteras i utveckling av idrottscampus Högsätra för gymnastik, bollsporter, konståkning och ishockey. Det är olyckligt att majoriteten inte förvaltar Lidingöbornas tillgångar bättre.”

Samtidigt riskerar majoriteten delar av de 323,5 mnkr staden ska få som bidrag för Lilla Lidingöbron i stadsmiljöavtalet. Detta genom att ständigt minska antalet bostäder i samtliga byggprojekt. I stadsmiljöavtalet med Trafikverket finns krav på 500 bostäder i Högsätra och 300 i Lidingö Centrum. Buddgård fortsätter:

”I nuläget är majoriteten inte i närheten av att leverera på något av projekten vilket riskerar att Lidingös skattebetalare får stå för större del av notan för bron. Det anser vi är olyckligt och långt ifrån ekonomiskt ansvarsfullt.”

Förutom bättre ekonomi vill Centerpartiet se tydliga krav på miljö-, klimat- och hållbarhet i kvalitetsprogrammet, Buddgård säger:

”Det är väldigt förvånande att majoriteten helt saknar klimat- och hållbarhetskrav i markanvisningen. I tider när de flesta förstår att vi behöver ställa om samhället för ett mer hållbart sätt att leva saknas dessa frågor helt i projektet. Vi vill att Högsätra ska vara en spjutspets inom hållbarhet.”

Centerpartiet vill även ha en blandad bebyggelse på Lidingö. I majoritetens förslag är fokus på exklusiva och stora lägenheter och radhus. Centerpartiet vill att förslaget omarbetas så det innehåller allt från små till stora lägenheter, samt med en blandning av bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter.