Centern möter: Föräldrakooperativet Mimers förskola

Föräldrakooperativet Mimers Källa är en av Lidingös många förskolor och har funnits i mer än 25 år. Under åren har man drivit en mycket framgångsrik verksamhet med stor uppskattning från föräldrar, men även här har man märkt av konsekvenserna av den frysta skolpengen. I förra veckan var vi på studiebesök.

Ann-Sofie Lindberg möter oss i entrén till Mimers Källas förskola, som ligger i bottenplanet på ett flerbostadshus i Torsvik. Flera barn har precis börjat anlända till förskolan. Totalt finns 25 barn på förskolan, fördelat på fem anställda. Efter en rundtur i lokalen sätter vi oss ned. Sedan drygt 20 år tillbaka har Ann-Sofie arbetat här. Förskolan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna är mycket delaktiga i förskolans verksamhet och dess utveckling. Många av föräldrarna sitter med i förskolans styrelse och man förväntas vara engagerad i förskolans verksamhet.

Överlag beskriver Ann-Sofie det som att man har goda förutsättningar att bedriva förskoleverksamhet på Lidingö. Man får god service av förvaltningen och många möjligheter till kompetensutveckling för anställda. Den frysta skolpengen har dock även här fått konsekvenser. I år kommer man att göra ett negativt resultat ekonomiskt. Att pengen inte följer med utgiftsutvecklingen innebär svårigheter med att kunna matcha och konkurrera med löner för förskollärare som erbjuds i Stockholms stad.

Vi fick med oss många bra inspel in i politiken. Stort tack till Föräldrakooperativet Mimers Källas förskola och Ann-Sofie Lindberg för ett givande samtal och ett trevligt möte!

Här kan du läsa om fler spännande möten.