49 miljoner extra till Lidingö

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor vilket innebär 49 mnkr extra till Lidingö stad.

Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

- Förstärkningen är mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället. För kommunen ger det ökade kostnader och lägre skatteintäkter. Detta tillskott ger kommunen större arbetsro i arbetet emot Coronaviruset, säger Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö.

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år.

- Det behövs verkligen långsiktighet. Det ger bättre möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns inom skola och omsorg här på Lidingö. Att tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs på just Lidingö. För planeringen framåt är det avgörande, fortsätter Patrik Buddgård.

Fakta fördelningen till kommunerna