Centern vill se mer närodlad mat

På kommunfullmäktige diskuterades Centerpartiets motion om en ny livsmedel- och måltidspolicy för Lidingö stad. Enligt förslaget skulle policyn innebära näringsrik, närodlad mat lagad från grunden nära den som ska äta maten i Lidingös skolor, äldreomsorg och LSS-boenden. Den politiska majoriteten avslog motionen, vilket Centerpartiet beklagar.

Maten är avgörande för att barnen ska orka i skolan och är en viktig del för våra äldres välmående. Centerpartiet tycker att nuvarande måltidspolicy från 2015 inte är tillräckligt skarp, och har därför lagt ett förslag om en ny som höjer ambitionerna. Centern vill att policyn bygger på:

  • God, näringsriktig och hälsosam mat
  • Eftersträva närproducerad mat
  • Högre andel ekologisk mat
  • Säsongsanpassad och klimatsmart mat
  • Lagat från grunden nära den som äter maten
  • Minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten

Patrik Buddgård (C), gruppledare kommenterar:

”Vi tycker att stadens nuvarande måltidspolicy har för låga ambitioner. Stadens mat ska vara näringsrik, lagad från grunden och närproducerad. Vi vet att svenska bönder har en hög nivå på djurskydd och låg användning av antibiotika jämfört med andra länder i EU. Under 50 % av Lidingös upphandlade köttvaror var svenska 2015–2018. Detta samtidigt som Livsmedelsverket visar att drygt en tredjedel av landets kommuner i stort sett enbart köper in nötkött och fågelkött av svenskt ursprung. Det är tydligt att vi kan bli bättre.”

I sin motion betonar Centerpartiet också att man vill att upphandlingarna ska utformas så att mindre aktörer kan vara med och konkurrera. Fredrik Wesslund (C), en av motionärerna utvecklar:

”För oss är det viktigt att maten ska lagas från grunden nära brukaren. Då undviker vi näringstapp av mat som tillagats, frusits ned och transporterats långa sträckor för att sedan värmas upp igen och serveras. Med kock i direkt anslutning till servering når feedback om maten lättare fram. Vi vill ha en hållbar kedja från jord till bord. Vi tror att det är möjligt att uppnå detta med en ny policy, vilket också skulle möjliggöra för mindre aktörer att vara med och konkurrera – inte bara de största.”

För frågor, kontakta:

Patrik Buddgård (C), gruppledare på 070 257 60 36

Fredrik Wesslund (C), en av motionärerna på 070 777 79 80

John Hultengård, politisk sekreterare på 073 651 99 02