Ekonomisk oansvarig stadsbyggnadspolitik från M

Majoriteten slösar bort Lidingöbornas tillgångar. Med det förslag för markanvisningstävling för stadens mark i Högsätra som gick igenom i kommunstyrelsen riskerar staden att få noll i intäkter och förlorar dessutom 6,9 mnkr statlig finansiering av Lilla Lidingöbron. Det är ekonomiskt oansvarigt, ger ingen finansiering till nya idrottsanläggningar och förslaget saknar blandade boendeformer.

Staden har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket där staden får bidrag för Lilla Lidingöbron förutsatt att man bland annat bygger 500 bostäder i Högsätra och 300 i Lidingö Centrum. Moderaterna fick igenom neddragningar av antal bostäder, vilket minskar stödet med 6,9 mnkr. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”I nuläget är majoriteten inte i närheten av att leverera bra lösningar för Centrum vilket riskerar att Lidingös skattebetalare får stå för än större del av notan för bron. Dessutom får staden i princip inga intäkter kvar av markförsäljningen med nuvarande stadsbyggnadspolitik i Högsätra. Det är en oansvarig ekonomisk politik vi ser från Moderaterna.”

Detta i ett läge då staden har stora behov av investeringar i idrottsanläggningar så som simhall, gymnastikhall och multibollhall. Gabor Sebastiani (C), talesperson i stadsbyggnadsfrågor fortsätter:

”Majoriteten med Moderaterna och Lidingöpartiet fokuserar på stora lägenheter, radhus och villor. Det är en ensidig stadsbyggnadspolitik. Var ska vår personal inom omsorg och skola bo på ön? Hur ska näringslivet kunna locka personal till ön? Vi behöver fortsatt värna den blandade småstadsbebyggelse Lidingö har idag med olika boendeformer.”

Med anledning av de ekonomiska bristerna i Högsätraprojektets utveckling har Centerpartiet lagt en interpellation i frågan till fullmäktige , 69.6 kB..