Rapport från fullmäktige: Oansvarig ekonomisk politik, laddstationer med mera

Det var en skara debattsugna ledamöter som sammanträdde vid kommunfullmäktige på måndagskvällen. Stundvis blev tonläget högt och diskussionerna intensiva, eftersom känsliga ämnen som pengar till öppna förskolan och klimatfrågan kom att diskuteras.

Även vid detta möte var det ett reducerat fullmäktige som träffades, totalt 35 ledamöter istället för 51 som det brukar vara. Detta för att kunna hålla avstånd och minska de sociala kontakterna, med syfte att minska riskerna för smittspridning.

En interpellation från Vänsterpartiet om hur de välfärdsmiljoner Lidingö har fått av regeringen för att täcka upp minskade skatteintäkter på grund av Corona väckte stor debatt. Patrik Buddgård (C) var bland annat uppe och pratade om att delar av pengarna borde gå till att återställa den budget öppna förskolan hade innan majoriteten skar ned på deras verksamhet:

”Öppna förskolan har en extremt viktig funktion i att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. I det arbetet ser vi att de resurser som togs bort skulle behövas, och att det faktiskt är en fördel att ha två pedagoger på plats.”

Vidare frågade Patrik Buddgård majoriteten om hur man ser på den oansvariga ekonomiska politiken som förs i projektet om markanvisning i Högsätra:

”Från Centerpartiets sida ser vi det här beslutet som att man slösar bort Lidingöbornas tillgångar, eftersom man riskerar att få i princip noll i intäkter, och dessutom förlorar man nu i första skedet 6,9 miljoner kronor i statlig finansiering av lilla Lidingöbron. Vi anser att det här är ekonomiskt oansvarigt.

Centerpartiet har sedan tidigare gått ut med att man vill se en handlingsplan för laddinfrastruktur på ön. Fredrik Wesslund (C) utvecklade:

”Idag bor sex av tio Lidingöbor i flerbostadshus. Utan en handlingsplan för laddinfrastruktur, där vi får laddstationer på plats på ön så fort som möjligt, blir de boende helt utelåsta från möjligheten att ladda sina bilar och från att äga en elbil”.

Glädjande var att majoriteten hade valt att lyssna på oss och att man vill titta på detta som del av stadens trafikpolicy som diskuterades under kvällen. Tyvärr hade den dock fortfarande för lite fokus på miljö, klimat och hållbarhet, menade Fredrik Wesslund och Centerpartiet yrkade därför på att den skulle återremitteras.

Här kan du se fullmäktiges webbsändning i efterhand.