C vill se extra Corona-stöd till idrottsföreningarna

På kultur- och fritidsnämndens möte väcker Centerpartiet föreslag att staden ska göra en extra bidragsutbetalning till idrottsföreningarna på ön på grund av de ekonomiska utmaningar föreningarna möter med anledning av Coronakrisen.

Corona har slagit hårt mot idrottsrörelsen och försvårat idrottsföreningarnas verksamheter. Det har försvårat arrangemang som ger klubbarna intäkter. Scott Moore (C), talesperson i idrottsfrågor säger:

”Stora intäktsbortfall drabbar föreningarna på ön när Lidingöloppets arrangemang inte kan genomföras som planerat. Tillsammans med MTB-loppet gav Lidingöloppet förra året 1,3 miljoner kronor till föreningarna på ön, detta utöver det som genererades till arrangörsföreningarna. Förutom Lidingöloppet har det även varit svårare eller omöjligt för föreningarna med andra arrangemang som tävlingar, turneringar, matcher, sommarskolor och läger vilket påverkat föreningarnas ekonomi negativt.”

Under våren gav regeringen stöd för vissa förlorade intäkter och visst stöd kommer ges även i höst. Rebecka Öberg (C), ersättare i nämnden fortsätter:

”Idrottsföreningarna är avgörande för folkhälsan på Lidingö. De bygger hälsosamma vanor hos barn och unga. Därmed är föreningarna avgörande för den fysiska och psykiska hälsan på ön. Med minskade intäkter till föreningarna riskerar vi minskad aktivitet och ökade avgifter i föreningarna. För att minimera skadeverkningarna anser Centerpartiet att staden ska göra en extra bidragsutbetalning på totalt 1 miljon till föreningarna.”