Gemensamt öppet brev för fler områdespoliser

Alla partier på Lidingö skickar gemensamt ett öppet brev till polisen där vi pekar på behov av fler områdespoliser på ön. Dessa kan arbeta synligt, med stor lokalkännedom och brottsförebyggande.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger:

"För oss är det väldigt viktigt att ha poliser som känner Lidingö som sin egen ficka. De kan arbeta kontaktsökande, t ex kopplat till ungdomar, och bli kända profiler på ön, de kan arbeta både brottsförebyggande och brottsförhindrande. Det är viktigt för oss att vi får områdespoliser avsatta till Lidingö."

Läs hela brevet här. , 148 kB.