Öppen fritidsverksamhet borde finnas kvar

På utbildningsnämnden beslutade majoriteten (M, LP, L och KD) att ta bort den öppna verksamheten på fritidsklubbarna i de kommunal grundskolorna för årskurs 4-6. Centerpartiet och även S och MP, reserverade sig då det minskar valfriheten för Lidingös familjer och riskerar utesluta barn från familjer med sämre ekonomi då avgifterna ökar drastiskt. C, S och MP ville istället att den öppna verksamheten skulle utökas till alla grundskolor.

Lotta Morger, talesperson utbildningsfrågor för Centerpartiet säger:

"Fritidsverksamhet är en väldigt viktig del i det förebyggande arbete för unga. Barnen kan umgås efter skoldagen, äta något, göra läxor eller delta i stimulerande aktiviteter i en trygg miljö med närvarande och engagerade pedagoger. För att den ska nå så många som möjligt behöver det finnas olika möjligheter att delta. Den öppna verksamheten är en viktig valmöjlighet för att fler ska ta del av skolans fritidsverksamhet."