Centern möter: Kommunal

För att lära oss mer om hur Lidingö kan bli en bättre plats att leva på, träffar vi regelbundet föreningar, verksamheter och företag. Denna gång var vi på möte med Kommunal fackförbund, för att lära oss mer om hemtjänstens arbete.

Under Corona har hemtjänstens förutsättningar ändrats dramatiskt, med många nya utmaningar som man aldrig ställts inför förut. Trots detta menar de företrädare vi träffade att man upplevt ett starkt stöd från Lidingö stad, där man arbetat hårt för tillgång till adekvat utrustning för att skydda medarbetarna och kunderna i hemtjänsten. Vi diskuterade även konsekvenserna av de nya schablontiderna, utbildningsnivå och kompetensutveckling samt att man tagit bort städgruppen inom hemtjänsten och därmed har undersköterskorna fått börja städa. Vi anser inte att det är så vi utnyttjar undersköterskornas kompetens på bästa sätt.

Stort tack till Kommunal Lidingö för ett trevligt möte!