Riskera inte skattepengar på Tindra-huset

Majoriteten (M, LP, L och KD) vill utreda krav på att bevara och upprusta Tindra-huset. Med det riskerar man att staden blir ersättningsskyldig till fastighetsägaren. Centerpartiet tycker inte att Lidingöbornas skattepengar ska riskeras för att bevara Tindra-huset som inte bedöms som unikt och dessutom är förfallet och förfular Lidingö Centrum. Vi vill att huset ska få rivningslov och att nya bostäder ska få uppföras på tomten med tydliga gestaltningskrav.

Ärendet kommer upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden nästa vecka. Gabor Sebastiani, talesperson stadsbyggnadsfrågor för Centerpartiet säger:

”Vi hoppas att majoriteten tänker om inför nämnden. Istället för en långdragen process att få ägaren att renovera huset med risk för skattepengar samt att huset står kvar under flera år framåt, vill vi att huset rivs så snart som möjligt. Detta då det förfular Centrum och också riskerar att dra till sig oönskad aktivitet, redan nu är det rejält nerklottrat. Vi önskar att man istället går vidare med ny detaljplan så att tomten kan bebyggas med nya bostäder som har en gestaltning som passar in med villastaden.”