Centerpartiet välkomnar extra stöd till idrottsföreningarna

Coronapandemin har slagit hårt mot idrottsrörelsen och försvårat idrottsföreningarnas verksamheter - i synnerhet genom att omöjliggöra arrangemang som ger klubbarna intäkter. Därför föreslog Centerpartiet Lidingö i kultur- och fritidsnämnden efter sommaren att en extra bidragsutbetalning på 1 mnkr till idrottsföreningarna skulle göras. Vi kan efter onsdagens nämndmöte med glädje konstatera att nämnden i full enighet tagit beslut om extra bidrag till föreningarna på 700 000 kronor.

Det största intäktsbortfallet är givetvis Lidingöloppet som förra året tillsammans med Lidingöloppet MTB gav cirka 1,3 miljoner kronor till föreningarna på ön utöver de intäkter som tillfaller de två arrangörsföreningarna. Förutom Lidingöloppet har det även varit svårare för föreningarna med andra arrangemang som turneringar, matcher, sommarskolor och läger, vilket har påverkat föreningarnas ekonomi.

Idrottsföreningarna är avgörande för folkhälsan på Lidingö. Med minskade intäkter till föreningarna riskerar vi minskad aktivitet och/eller ökade avgifter i föreningarna. För att minimera skadeverkningarna tycker vi denna utbetalning är viktig och Centerpartiet anser att staden även nästa år ska göra en extra utbetalning på grund av Corona och vi avsätter 1 mnkr för det i vårt budgetförslag för 2021.

Vi är glada att även majoriteten såg värdet av detta extra stöd till idrottsföreningarna under 2020 och hittade utrymme inom kultur- och fritidsnämndens egen budget. Vi hoppas att majoriteten även följer Centerpartiets exempel och budgeterar för utökat stöd även 2021 då Corona inte på långa vägar är över.

Scott Moore (C), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Rebecka Öberg (C), ersättare kultur- och fritidsnämnden