Omval av Tor von Sydow som ordförande

På onsdagskvällen genomfördes en digital årsstämma där Tor von Sydow enhälligt omvaldes till ordförande. Ny in i styrelsen blir Ingrid Jarnryd. Gäst var Christine Lorne som berättade om Centerpartiets sjukvårdspolitik i regionen.

Trots det digitala mötet bjöds deltagarna som vanligt på god middag, denna gång i form av catering från Cayenne Catering. Vi fick intressant och givande samtal med Christine Lorne som är sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Region Stockholm. Hon berättade om läget i vaccineringen, sjukvården och om vikten av folkhälsa.

På årsmötet omvaldes Tor von Sydow till ordförande av en enhällig stämma. Nyval in i styrelsen blev det av Ingrid Jarnryd som kommer kunna bidra fint till styrelsens arbete framåt. Övriga ledamöter i styrelsen var omval av Kajsa Kronlund (vice ordförande), Lilian Becker, Krister Forsberg, Lotta Morger, Fredrik Wesslund och Patrik Buddgård. Caroline von Seth avtackades efter flera års bra arbete i styrelsen!

I september i år är det kyrkoval, och på årsmötet fastställdes listan till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Vårt toppnamn blir Julian Kaijser, mer information om listan kommer inom kort!

Centerpartiet Lidingös demokratiberedning presenterade sin rapport som fastställdes av årsmötet. Mer information kommer inom kort!

En nomineringskommitté valdes även som ska ta fram förslag på valsedel till kommunvalet 2022. Nomineringskommittén består av Filip Svartengren, Carin Silfverhielm Bauer, Krister Forsberg och Michael Lagerkvist.

Till Centerpartiets partistämma valdes Kajsa Kronlund till Lidingös ombud och Lotta Morger till ersättare.