För en aktiv folkkyrka - lista för kyrkovalet satt!

Centern satsar offensivt inför höstens kyrkoval. Julian Kaijser toppar listan följt av Ingrid Jarnryd. De vill utveckla kyrkan som mötesplats för alla åldrar och samtidigt värna församlingens arbete med de mest utsatta på Lidingö.

Centerpartiet är näst största nomineringsgrupp i Lidingö församling med 22 procent i förra valet. Julian Kaijser som idag är gruppledare för centergruppen i Lidingö församling valdes på Centerpartiets årsmöte enhälligt till förstanamn på listan. Han säger:

”Under mandatperioden har vi bland annat lyckats med att göra församlingens konfirmationsundervisning avgiftsfri samtidigt som vi kämpat för att tillräckliga resurser läggs på den diakonala verksamheten som stödjer de med störst behov på Lidingö. Under nästa mandatperiod vill jag fortsätta arbetet för en medmänsklig, tillgänglig och grön folkkyrka - för alla åldrar.”

Ingrid Jarnryd väljs som ny tvåa på Centerpartiets valsedel. Hon är idag aktiv i Lidingö motettkör. Hon säger:

”Kyrkan ska gå i takt med civilsamhället: Uppfatta vilket stöd du behöver både i sårbarhet och i utveckling. Kyrkan är en arena för musik och skapande, som engagerar tusentals lidingöbor i alla åldrar. Det vill jag se mer av!”

Centerpartiets lista till kyrkovalet i Lidingö församling:

  1. Julian Kaijser
  2. Ingrid Jarnryd
  3. Magnus Magnusson
  4. Christina Wahlström
  5. Kent Ivarsson
  6. Bernt Flodmark
  7. Anna Lagergren
  8. Joakim Jarnryd
  9. Patrik Buddgård
  10. Lotta Cavalli-Björkman

För mer information:

Julian Kaijser, förstanamn i kyrkovalet, 073-331 07 36
julian.kaijser@gmail.com

Ingrid Jarnryd, andranamn i kyrkovalet, 070-939 34 73
ingrid.jarnryd@telia.com