Centerpartiet tar debatten om snötippning i vatten

Eftersom uppsamlade snömassor kan innehålla miljöfarliga ämnen bör Lidingö stad vara mycket försiktig med att dumpa snö i vattnet runt ön. Centerpartiet Lidingö frågar därför staden i en interpellation varför Lidingö Stad tippar snömassor i vattnet vid Larsbergs brygga fastän Lidingö har en stor uppläggningsplats i Trolldalstippen.

Enligt Miljöbalken är det förbjudet att dumpa snömassor i vatten då uppsamlad snö kan innehålla tungmetaller, oljor och vägsalter som ackumulerats på vägarna. Den dispens som Länsstyrelsen ger kommuner för snödumpning i vatten bör därför användas mycket ansvarsfullt och sparsamt.

Det menar Centerpartiet Lidingö, som nu tar upp frågan om varför Lidingö Stad dumpar snömassor i vattnet vid Larsbergs brygga, fastän Lidingö har en väl tilltagen uppsamlingsplats i Trolldalstippen. Trolldalstippen har plats för stora volymer snö, är försedd med sedimentsdammar, och finns till just för att förebygga snötippning i vatten.

Fredrik Wesslund, Centerpartiet Lidingös talesperson för teknik och infrastruktur, beskriver i ett uttalande sin kritik mot Lidingö Stads snödumpning vid Larsbergs brygga:

”Det här är för mig en fråga om det moraliska ansvar vi Lidingöpolitiker har att säkra vattnet runt vår ö för exempelvis simmare, utövare av vattensport och badade familjer. Liksom att se till att miljön är hållbar för den biologiska mångfalden runt Lidingö. Tungmetaller och andra miljögifter hör inte hemma i den här visionen, och varje ansvarskännande lokalpolitiker bör därför sträva efter att snödumpningen i vatten stoppas."

Centerpartiet Lidingös interpellationen om snödumpningen i vid Larsbergs Brygga kommer debatteras under nästa kommunfullmäktigesammanträde den 29 mars 2021.


För frågor avseende det här pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Fredrik Wesslund (C), Centerpartiet Lidingös talesperson för teknik och infrastruktur, 070-777 79 80

Rebecka Öberg (C), politisk sekreterare, 076-023 79 00