En polis nära medborgarna

Kerstin Lundgren, riksdagsledamot för Centerpartiet i Stockholms län, har lämnat in frågor till inrikesministern om tillsättande av områdespoliser. Bland annat om avsaknaden av dedikerade områdespoliser på Lidingö.

Hon skriver bland annat:

"Trots det har Polismyndigheten ännu inte kunnat säkerställa minimibemanningen av områdespoliser i en tredjedel av lokalpolisområden med utsatta områden enligt riksrevisionen. Än mindre har områdespoliser, i tillräcklig omfattning, nått alla kommuner.

Det gäller i hela landet, också i min valkrets Stockholms län. I Lidingö har till exempel samtliga partier i kommunfullmäktige i ett öppet brev påpekat att de inte ens fått en enda dedikerad områdespolis till kommunen.

Centerpartiet vill se en polis nära medborgarna. De lokala områdespoliserna är väsentliga i det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet. De kan öka tryggheten, bygga upp lokalkännedom och samverka för att tidigt fånga upp unga som riskerar hamna snett."

Se inlämnad interpellation här.