Centern Möter: Ridskolan Stockby

Centerpartiet Lidingö är stolt över alla som kämpar för idrottsgemenskapen på ön. En verksamhet som gör ett särskilt hästjobb för detta är Ridskolan Stockby. I ett möte med Centerpartiet beskriver de sin strävan mot att integrera fler unga i hästsport och om att utgöra en naturlig samlingsplats för Lidingöborna.

På idealiskt avstånd mellan bostäder och de natursköna områdena i Stockby och Långängen ligger Ridskolan Stockby - en verksamhet avsedd att vara en samlingspunkt för lidingöborna - oavsett ambitioner och förutsättningar. Här träffar Centerpartiet Lidingö Johanna Hallin och Carl-Gustaf Leissner som berättar om ambitionen om att få med fler unga i hästsporten.

De beskriver att det idag finns ett mycket stort intresse bland unga att börja på ridskolan: kön till att få börja rida innehåller ca 600 personer i alla åldrar. Att tillmötesgå efterfrågan bland unga är av särskilt stor betydelse: Carl-Gustaf berättar om hur hästsporten fostrar ansvarskännande, självförtroende, fysisk och mentalt välbefinnande och gemenskap. Gemenskapen är särskilt påtaglig på ridskolan - runt om i lokalerna har medlemmar satt upp scheman som delar upp arbetsuppgifter och rutiner, och det finns väl tilltagna ytor för socialt umgänge innan och efter lektionstillfällena.

Inriktningen om att få med fler unga medlemmar fyller även ett preventit syfte: att engagera unga i hästsport håller dem borta från skadliga fritidsaktiviteter i hemmet eller i Stockholm City - ett omfattande problem på Lidingö idag. Ridskolan Stockby arbetar därför intensivt med att bereda plats för fler unga att bli medlemmar.

Verksamheten behöver dock inte kämpa hårt för att vara en naturlig samlingsplats för lidingöbor utanför den organiserade träningsverksamheten. Carl-Gustaf beskriver hur stallet och området runt om har bilvit populära besöksmål för besökare, barnfamiljer, pick-nickare och för individer med funktionsvariation. Alla mår bra av den trygga, öppna och familjära stämningen som präglar Ridskolan Stockby.

Centerpartiet Lidingö tackar för mötet och ser fram emot de fortsatta satsningarna på att ge unga en stimulerande fritid. Med rätt förutsättningar kommer det att bli någonting i hästväg.

Läs om fler spännande möten här.