Rapport från Kommunfullmäktige: Flera hälsofrågor debatterades

Måndagen den 29 mars arrangerades en anpassad form av kommunfullmäktige på Lidingö, under vilket flertalet punkter passande nog rörde stadens hälsofrämjande arbete.

Det rådande hälsoläget var särskilt påtagligt under Lidingös kommunfullmältigesammanträde den 29 mars. Mötet hölls inte bara virtuellt, utan på grund av pandemin förlades radioinspelningen även utanför fullmäktigesalen. Det var, i ljuset av detta, passande att flertalet frågor under mötet rörde just hälsa.

En punkt på dagordningen rörde exempelvis C:s interpellation om dumpningen av snömassor vid Larsbergs brygga - en fråga som Fredrik Wesslund tidigare uppmärksammat som en hälsofråga för simmare och badade familjer runt ön.

En annan fråga rörde stadens avslutande av det så kallade "VIDA-projektet", vilket mycket framgångsrikt har integrerat nyanlända i Lidingös idrottsföreningar. Under tiden som projektet har varit igång har över 50 nyanlända lidingöbor engarerats i idrottsverksamheter, och hjälpt till att fostra ledarskap, gemenskap, och goda vanor under tiden.

Det blev även stor diskussion om den inställda saltsopningen av Lidingös cykelvägar under vintern. Lidingö stad har en viktig uppgift att säkerställa att cykelinfrastrukturen är färdbar under vinterhalvåret - i synnerhet under det rådande hälsoläget - och Fredrik Wesslund och Patrik Buddgård framförde därför Centerpartiets stådpunkt om att det var ett stort misstag att avbryta saltsopningen.

Slutligen framförde Rebecka Öberg en motion om att Lidingö stad borde upprätta en lokalförsörjningsplan för idrottsanläggningar som pekar ut de investeringar i idrottsanläggningar som kommunen behöver göra framåt. Exempel på detta i närtid är idrottscampus i Högsätra och Bodal, liksom mindre idrottsanläggningar i de lokala stadsdelarna.

Efter lite mer än tre timmar avslutades sammanträdet. Centerpartiet Lidingö är stolt över att strida för kommunens profilfråga i både goda och utmanande tider. Med detta vill vi tillönska en glad påsk till alla Lidingöbor!