Hur gör vi Larsberg till en optimal boendemiljö?

Redan idag har Larsberg flera stora värden, med närhet till natur och vatten och Stockholm city en kort resa bort. Centerpartiet ser dock förutsättningar att utveckla stadsdelen ytterligare och vill tillsammans med Larsbergsborna utveckla den optimala boendemiljön! Med sociala mötesplatser, trivsam entré till området och ännu bättre närservice.

Centerpartiet vill exempelvis binda samman Larsberg och Dalénum genom fler idrottsytor och stråk mellan de två stadsdelarna. Vi vill exempelvis bygga en simhall som ger invånarna större frihet att spontanidrotta på fritiden och bättre förutsättningar för unga att lära sig att simma.

Vi vill även utveckla tryggare och mer trivsamma miljöer i Larsberg. Hårdgjord yta exempelvis runt ICA Kvantum skulle kunna utvecklas för fler restauranger, caféer, vinbarer, biografer eller föreningslokaler. Det här skulle inte bara öka trygghetskänslan, utan även förse Larsbergsborna med fler fritidsaktiviteter, mötesplatser och ett större utbud av butiker i närmiljön.

Centerpartiet Lidingö vill utveckla Larsberg för att ge mervärde för de boende. I det här arbetet vill vi ha inspel från Larsbergsborna - ingen känner området och dess behov som de som lever och verkar där.

Har du förslag på hur Larsberg bör utvecklas? Kontakta oss gärna via rebecka.oberg@centerpartiet.se.