Lidingö sämst i länet på miljö

I Aktuell hållbarhets ranking av miljöbästa kommun hamnar Lidingö sämst i länet och på plats 212 i landet. Detta bekräftar Centerpartiets kritik mot brister i majoritetens miljöarbete. Lidingö skulle kunna göra mycket mer, menar gruppledare Buddgård.

Några delar som drar ner Lidingö i rankingen är avsaknad av koldioxidbudget och avsaknad av innovationsprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att minska utsläppen. Kommunen har inte heller systematiskt arbete för klimatanpassning eller livscykelanalys av miljöpåverkan vid ombygge eller nybygge. Kommunen saknar också samarbete med näringslivet kring cirkulär ekonomi och har ingen kemikalieplan.

Patrik Buddgård, gruppledare kommenterar:

”Att Lidingö hamnar lågt är tyvärr inte förvånande. Det nyligen antagna miljöprogrammet saknar kemikalieplan, samarbete med näringslivet och akademi samt program för hållbart byggande. Vi ser att Lidingö skulle kunna göra mycket mer och borde lära av de kommuner som hamnar högre.”

”Med ett annat styre hade resultatet sett helt annorlunda ut, de punkter som dragit ner stadens betyg i rankingen är till stor del även de frågor som vi i oppositionen efterfrågat när vi reserverade oss mot det smala miljöprogram som majoriteten tagit fram.”

Se hela rankingen här.