Barn och unga i fokus på fullmäktige

Under kommunfullmäktige i maj diskuterades projektet Trygg uppväxt och särförskola. Centerpartiet lyfte vikten av att starta upp Trygg uppväxt efter pandemin och hur viktig en inkluderande förskola är för alla barn.

Lotta Morger, talesperson i utbildningsfrågor, betonade vikten att prioritera det förebyggande arbetet för välmående barn och unga - projektet trygg uppväxt behöver starta upp igen efter pandemin! Även hur viktigt det är att arbeta tidigt redan i BVC och förskolan för att kunna förhindra problem senare i livet.

Vi vill ha en förskola som inkluderar. SD lyfte fråga om särförskola och Christina Wahlström, talesperson för funktionsnedsättningsfrågor, betonade vikten av en inkluderande förskola, det gynnas alla barn av! Hon sa:

"Vad vill jag säga, det är ju det att små barn har inga fördomar. Deras nyfikenhet och öppenhet är utvecklande för bägge grupper!"

Bilden från ett fullmäktige före pandemin.