Majoriteten väljer slitet garage framför hyreslägenheter och bättre närservice

Centerpartiet anser det helt fel att avbryta planarbetet i Larsberg vid garaget längst uppe i Larberg. Majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppmanar planutskottet att avbryta planarbetet på platsen och väljer därmed att behålla slitet garage istället för att möjliggöra utveckling med hyreslägenheter och bättre närservice i kollektivtrafiknära läge.

Dagens parkeringshus utgör ett nedgånget inslag i Larsberg som skapar känsla av otrygghet på platsen. Platsen lämpar sig därför väl för utveckling där Lidingös småstadskänsla kan stärkas genom att ersätta storskaligt parkeringshus med trivsamma flerbostadshus med parkering under mark. En utveckling här skulle även stärka möjligheten för närservice samt restauranger och kaféer i Larsberg. Platsen lämpar sig även väl med närheten till kapacitetsstark kollektivtrafik med både tåg och båt.

Med utveckling på platsen kan även koppling mellan Dalénum och Larsberg stärkas där fotbollsplan och simhall blir naturlig mötesplats mellan de två stadsdelarna.

Förutom argument att det stärker och förbättrar boendemiljön i Larsberg så innebär det stora ekonomiska risker för staden att avbryta planen, detta då 150 bostäder i Fyrtornet 5 ingår i motprestation för att staden ska få statliga bidrag för Lilla Lidingöbron i stadsmiljöavtalet med Trafikverket som totalt innebär stöd på 336,6 mnkr till staden. Miljoner som istället riskerar att hamna på stadens räkning.

Vi vill utveckla Lidingö med småstadskänsla. Det innebär till exempel att vi vill ersätta slitet garage med trivsamma bostäder där exempelvis den personal vi behöver i förskolan och omsorgen kan hitta bostäder på ön. En utveckling där otrivsam hårdgjord yta ersätts med något som ger mervärde till Lidingöborna. Vi hoppas majoriteten i planutskottet håller med!

Gabor Sebastiani (C), talesperson stadsbyggnadsfrågor

Tor von Sydow (C), ledamot planutskottet

Filip Svartengren (C), ledamot stadsbyggnadsnämnden

Lotta Cavalli Björkman (C), ersättare stadsbyggnadsnämnden