Moderaterna riskerar Lidingöbornas skattemedel genom uteblivna motprestationer i stadsmiljöavtalet

Centerpartiet ser med oro på att staden inte kommer framåt i flera planarbeten kopplade till stadsmiljöavtalet. Det riskerar Lidingöbornas skattemedel och att Lidingöborna får betala mer än nödvändigt i bygget av Lilla Lidingöbron.

Genom stadsmiljöavtalet har Lidingö Stad fått 343,5 mnkr i stöd för byggandet av Lilla Lidingöbron, detta under förutsättning att staden klarar en rad motprestationer. Det handlar bland annat om mobilitetsinsatser, cykelvägar, trafiksäkerhet och bostadsbyggande. På grund av bland annat ett minskat bostadsbyggande och förändrade åtgärder minskade stadsmiljöbidraget med 6,9 mnkr 2020.

I det uppdaterade avtalet finns nu i bostadsväg följande motprestationer med:

  • Lidingö Centrum 100-200 bostäder
  • Högsätra (flera detaljplaner) 300 bostäder
  • Torselden 30 bostäder
  • Villa Brevik 12 bostäder
  • Södermanland 50 bostäder
  • Fyrtornet (Larsberg) 150 bostäder

Patrik Buddgård, som ställt frågor till majoriteten i en interpellation, säger:

”I nuläget ser det ut som motprestationen gällande Lidingö Centrum, Fyrtornet i Larsberg och Högsätra inte kommer att uppnås vilket riskerar att Lidingöborna får stå för en högre nota för bron än nödvändigt. I dagsläget pågår inget planarbete i Lidingö Centrum, detaljplanearbete i Fyrtornet har nyligen föreslagits att avslutas av majoriteten och i Högsätra har processen hittills visat upp cirka 175 av 300 bostäder.”

Vidare finns en del åtagande för mobilitet och cykel som är tveksamma för att få väl fungerade infrastruktur för alla transportslag. Buddgård fortsätter:

”Hittills innebär majoritetens stadsplanering att ett slitet garage i Larsberg behålls, eldhärjat och nedklottrat Tindra-hus står kvar och bevarande av markparkering i Centrum som till stor del används av stadshusets personal bavaras istället för att ta fram planer som möjliggör mer trivsamma miljöer, parkering under mark och bostäder. Detta kostar trippelt för Lidingöborna med minskat bidrag i stadsmiljöavtalet, uteblivna markintäkter samt att förbättringar i vår gemensamma boendemiljö uteblir.”

Läs interpellationen här. , 105 kB.