Centern möter: AdeoCare

För att utöka vår förståelse inom hemtjänsten på ön träffade vi AdeoCare och dess VD Patrick Livijn som tillsammans med Hilde Knapasjö startade upp verksamheten på Lidingö 2011

AdeoCare har en specialkompetens inom demensvård och står idag med ca 60 anställda på Lidingö samt ca 200 kunder på ön. Med Hilde Knapasjö som verksamhetschef så har AdeoCare kompetensen hos en diplomerad Silviasyster men VD Patrick Livijn vill ändå framhålla att kompetensförsörjningen inom hemtjänst är den svåraste utmaningen. AdeoCare ställer höga krav i sin rekrytering, men Stockholmsregionen har redan alltför få utbildade undersköterskor och han skulle därför gärna se att kommunen hjälpte med en upphandling för vidareutbildning av vårdbiträden. Kompetensförsörjningen kommer bara bli svårare med det ökande behovet hos en åldrande befolkning, bättre att agera förr än senare.

En annan utmaning inom hemtjänsten är att förse de äldre med god och näringsrik mat. Patrick ser många fall där de äldre redan har dålig aptit och en tråkig matlåda därför svåräten. Detta skulle kunna vara något för kommunen att titta på.

Slutligen så efterfrågar han utökade incitament från kommunen för att företagare på ön ska byta fossildrivna fordon mot el. AdeoCare har redan en mycket uppskattad elskoter men tror att många näringsidkare på ön skulle byta fossilt mot grönt om rätt incitament och laddmöjligheter gavs.

Centerpartiet Lidingö tackar AdeoCare för ett mycket trevligt och lärorikt möte.

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.